U bent hier: Startpagina > Familie & onderwijs > Familie
pfeil2

Familie

Hände halten die Silhouette einer Familie aus Papier.

De stad Lingen (Ems) is een gezinsvriendelijke stad en ondersteunt gezinnen uitdrukkelijk – vooral wanneer gezinnen met bijzondere uitdagingen worden geconfronteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij scheiding, die bijzonder belastend zijn voor kinderen en jongeren. De afdeling Jeugdzorg ondersteunt gezinnen bij vragen over contact- en voogdijrechten voor kinderen.

Door samenwerking met verschillende adviescentra regelen we hulp voor elke levenssituatie. Een lijst met links geeft een overzicht van de adviescentra.

Een speciale dienst is de landelijke hulptelefoon (telefoonnummer: 08000 116 016). Hier ontvangt u 24 uur per dag advies betreffende alle vormen van geweld. Het advies is gratis en vertrouwelijk en kan in verschillende talen plaatsvinden.

Wanneer gezinnen bij het opvoeden van hun kinderen hun grenzen bereiken, hebben zij recht op opvoedbijstand. Dit geldt ook voor jonge, volwassen mensen die niet meer thuis wonen.

Met het Haus Edith Stein heeft de stad Lingen (Ems) een eigen semi-stationaire jeugdzorgvoorziening met twee daggroepen voor kinderen van 6 tot 14 jaar en twee ouder-kindgroepen voor ouders met kinderen tot 6 jaar.

Via het aanbod „Vroege hulp” ontvangt u begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven met kinderen tot drie jaar.Jongeren tussen 14 en 21 jaar die een misdrijf hebben gepleegd of daarvan worden beschuldigd, vinden steun en begeleiding bij de assistenten van de jeugdrechtbank (maatschappelijk werkers van de afdeling Onderwijs, jeugd en sport).

Pleegouders en adoptieouders geven kinderen een echte kans. De pleegkinderendienst van de stad Lingen (Ems) adviseert pleeggezinnen, bemiddelt en begeleidt hen stap voor stap. Ouders die een kind willen adopteren of willen afstaan voor adoptie moeten contact opnemen met het adoptiebureau.

Met de „gezinspas” krijgen de gezinnen in Lingen talrijke kortingen en subsidies. Gezinnen met ten minste één kind jonger dan 18 jaar, een persoon die zorg nodig heeft (volgens § 14/15 van het Duitse wetboek van sociale zekerheid, SGB) of kinderen ouder dan 18 jaar die recht hebben op kinderbijslag, hebben recht op de gezinspas.Foto's van boven naar benden: REDPIXEL/stock.adobe.com