U bent hier: Startpagina > Bouw & economie > Milieu & natuur
pfeil2

Milieu & natuur

Heideblüte in Wachendorf

Milieu en natuur zijn van groot belang voor de stad Lingen (Ems). Daarom biedt zij haar burgers een breed scala aan informatie. Wetgeving betreffende milieu en natuur vindt u hier.

Natuurlijk biedt de stad ook de mogelijkheid tot een vrijwillig ecologisch jaar (Freiwilliges Ökologisches Jahr; FÖJ). Jongeren zijn welkom om hiervoor contact op te nemen met het bestuur.

De stad Lingen (Ems) brengt regelmatig natuurliefhebbers en natuurbeschermers bijeen op de jaarlijkse „Plantenuitwisselingsmarkt” en via de campagne voor landschapsreiniging, die ook elk jaar plaatsvindt. In het gemeentehuis biedt de stad ook een uitgebreid energieadvies voor gebouwen  – ook dit is een bijdrage aan de bescherming van het milieu. Tot slot geeft Lingen met de toekenning van de milieuprijs een impuls aan de milieu- en soortenbescherming.

Lingen heeft veel landschapsgebieden die bescherming verdienen – natuurmonumenten en biotopen, natuur- en landschapsreservatiegebieden – maar ook hotspots van biologische diversiteit. Ze verdienen allemaal speciale bescherming. De registratie en controle van deze beschermde gebieden wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Milieu van de stad Lingen (Ems) of de natuurbeschermingsinstantie. Zij moeten en mogen hiervoor (ook particuliere) eigendommen betreden. De stad Lingen (Ems) vraagt hiervoor om uw begrip!

Het klimaatbeschermingsconcept dat momenteel wordt ontwikkeld, is in de eerste plaats gericht op de vermindering van de CO2-uitstoot en moet een richtsnoer worden voor alle gebieden.

Water is ons levenselixer. In Lingen dragen de Stadtwerke Lingen (verantwoordelijk voor de kernstad) en het Wasserverband Lingener Land (voor de omliggende stadsdelen) de zorg voor de watervoorziening. Het drinkwater wordt verkregen in de waterbeschermingsgebieden Grumsmühlen, Mundersum en Stroot. De afvoer van afvalwater valt onder de verantwoordelijkheid van de Stadtentwässerung Lingen.

De taak van de waterautoriteit is het beschermen van de wateren als onderdeel van het natuurlijke evenwicht, als levensbasis voor de mens en als leefomgeving voor dieren en planten. Zij informeert over de omgang met waterverontreinigende stoffen en over meldingsverplichtingen en maatregelen bij incidenten met waterverontreinigende stoffen.

In Lingen zijn langs de rivieren Ems en Große Aa overstromingsgebieden aangewezen. Een overzichtskaart van de gebieden langs de Ems vindt u hier, de verordening betreffende het overstromingsgebied Ems hier.

Het afvoeren van afval van particuliere huishoudens valt onder de verantwoordelijkheid van het district Emsland. Het afvalbeheerbedrijf van het district Emsland verstrekt alle informatie over de verschillende soorten afval, ophaaltijden en milieuparken.

pfeil2
Contactpersoon
telephone


Foto's van boven naar benden: ©Richard Heskamp