rodzina i kształcenie


Już przed laty Lingen otrzymało od Ministerstwa ds. Młodzieży i Rodziny tytuł „Miasta przyjaznego rodzinom“ i wciąż musi się z nim mierzyć.

W wielu rodzinach możliwość pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym jest uzależniona od dostępnych możliwości opieki nad dziećmi. Lingen posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek dla dzieci: ilość miejsc dla dzieci powyżej 3 roku życia wykracza poza 100% zapotrzebowania; wciąż wzrasta również ilość miejsc w żłobkach. Pięć ośrodków dla rodzin pomaga rodzicom w znalezieniu odpowiedniej oferty dla dziecka. Wszystkie szkoły podstawowe w Lingen oferują całodniową opiekę, a w razie potrzeby również odpłatną opiekę nad dzieckiem w wieku szkolnym w czasie wykraczającym poza ustalone godziny opieki nieodpłatnej.

24 przedszkola, przedszkole o profilu ortopedagogicznym i logopedycznym przygotowują najmłodsze dzieci do wkroczenia w progi szkolne. Dzieci i młodzież zdobywają podstawy późniejszej edukacji zawodowej w 17 szkołach podstawowych, w szkole specjalnej o profilu mowa i słuch, w szkole specjalnej o profilu nauka, trzech ośrodkach szkolnych ze szkołami podstawowymi i szkołą ogólnokształcącą (Realschule), szkole ogólnej (Gesamtschule), dwóch gimnazjach o profilu ogólnym i trzech gimnazjach specjalistycznych o profilach: gospodarka, technika oraz zdrowie i sprawy socjalne.

Młodzież w Lingen może uczyć się najróżniejszych zawodów w trzech szkołach zawodowych w dwóch trybach nauki. Technikum Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej kształci przyszłych wychowawców. Ośrodek
Christophorus-Werk w sposób szczególny zwraca uwagę na umożliwienie kształcenia się osobom niepełnosprawnym. Młodzi ludzie mający trudności w nauce, bądź cierpiący na inną dolegliwość, mają tu możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, które w dorosłym życiu pozwolą im na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.

Nowe trendy łączenia studiów z praktyką wyznacza szkoła wyższa wraz z _Instytutem ds. dualnych kierunków studiów, a także innymi instutytutami na wydziałach Zarządzanie, Kultura i Technika Szkoły Wyższej Osnabrück z filią w Lingen, która pozostaje w kontakcie z przedstawicielami gospodarki regionu i prowadzi stałą wymianę między badaniami a gospodarką.


Fotos v.o.n.u.: Headerfoto Stadt Lingen (Ems), Alexandra H. / pixelio.de, S. Hofschläger / pixelio.de, Helmut Kramer