Tu jesteś: Strona główna > Rodzina & edukacja > Seniorzy
pfeil2

Seniorzy

W Lingen (Ems) seniorzy są bardzo szanowani. Pełnoetatowy doradca ds. seniorów w urzędzie miasta doradza seniorom i ich krewnym, a także instytucjom i organom reprezentującym seniorów. Do jego zadań należy organizowanie pomocy osobistej i finansowej, wspieranie osób starszych w dochodzeniu swoich praw, a także doradztwo w zakresie organizacji imprez i grup samopomocowych. Drogowskaz dla seniorów zawiera wiele interesujących informacji dla seniorów.

Organ reprezentujący seniorów składa się z przedstawicieli wybranych z grona osób starszych, którzy angażują się we własnych sprawach: Stowarzyszenie seniorów łączy grupy zainteresowanych osób, promuje komunikację i współpracę, a także aktywizację i samostanowienie seniorów oraz działa na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej w Lingen.

Życie osób w podeszłym wieku to kompleksowy temat. W przypadku miasta Lingen (Ems) doradcy ds. mieszkaniowych pracujący na zasadzie wolontariatu doradzają seniorom i ich bliskim w zakresie działań związanych z remontami i wykorzystaniem pomocy technicznych, jak również w zakresie możliwości finansowania.

Na podstawie dolnosaksońskiej ustawy o formach zamieszkania zapewniających wsparcie (NuWG = ustawa o domach opieki) miasto Lingen (Ems), jako organ nadzoru nad domami opieki, nadzoruje placówki stacjonarne, takie jak domy spokojnej starości i domy opieki, placówki opieki dziennej i formy zamieszkania zapewniające wsparcie, np. wspólnoty mieszkaniowe z opieką ambulatoryjną i kompleksy mieszkalne dla osób starszych ze stałą opieką medyczno-socjalną.

Jeden rok bezpłatnego korzystania z środków komunikacji dla odważnych mieszkańców Lingen w wieku 80 lat i więcej: Każda osoba, która odda swoje prawo jazdy w Urzędzie Miasta Lingen (Ems), może przez rok bezpłatnie korzystać ze wszystkich autobusów przedsiębiorstwa komunikacyjnego Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd w rejonie miasta Lingen. Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek oraz niezbędne oświadczenie o rezygnacji.Zdjęcia od góry od dołu: k.A.