Tu jesteś: Strona główna > Rodzina & edukacja > Rodzina
pfeil2

Rodzina

Hände halten die Silhouette einer Familie aus Papier.

Miasto Lingen (Ems) jest miastem przyjaznym dla rodzin i funkcjonuje z myślą o rodzinach – zwłaszcza gdy stoją one przed szczególnymi wyzwaniami.

Tak jest na przykład w przypadku separacji i rozwodów, które są szczególnie stresujące dla dzieci i młodzieży. Wydział ds. młodzieży wspiera rodziny w sprawach związanych z prawem do kontaktów dzieckiem i prawem do opieki nad dzieckiem.

Poprzez współpracę z różnymi poradniami udzielamy pomocy w każdej sytuacji życiowej. Poniższa lista linków zawiera zestawienie poradni.

Specjalną usługę wsparcia świadczy ogólnokrajowy telefon zaufania (numer telefonu: 08000 116 016, e-mail: www.hilfetelefon.de). Udziela on porad na temat wszelkich form przemocy i jest dostępny przez całą dobę. Konsultacje są bezpłatne i poufne oraz mogą odbywać się w różnych językach.

W przypadku, gdy rodziny napotykają na problemy wychowawcze, są one uprawnione do uzyskania odpowiedniej pomocy. Dotyczy to również młodych osób pełnoletnich, które nie mieszkają już z rodzicami.

We współpracy z Haus Edith Stein, miasto Lingen (Ems) prowadzi własny częściowo stacjonarny ośrodek opieki nad młodzieżą z dwoma grupami dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat i dwoma grupami dla rodziców z dziećmi w wieku do 6 lat.

Oferta „Wczesna pomoc" obejmuje usługi doradcze i wsparcia w codziennym życiu dla rodziców z dziećmi do lat trzech.

Młodzież w wieku od 14 do 21 lat, która popełniła lub jest oskarżona o popełnienie przestępstwa, może otrzymać wsparcie i opiekę w ośrodku pomocy prawnej dla młodzieży (link) (pracownicy socjalni Wydziału ds. edukacji, młodzieży i sportu).

Rodziny zastępcze i adopcyjne dają dzieciom prawdziwą szansę. Wydział ds. rodzin zastępczych miasta Lingen (Ems) doradza rodzinom zastępczym, pośredniczy i towarzyszy im krok po kroku.

Rodzice pragnący adoptować lub oddać dziecko do adopcji powinni skontaktować się z ośrodkiem adopcyjnym.

Paszport rodzinny” zapewnia rodzinom z Lingen liczne zniżki i dofinansowania. Rodziny z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18. roku życia, osobą wymagającą opieki (zgodnie z § 14/15 kodeksu prawa socjalnego) lub z dziećmi powyżej 18. roku życia uprawnionymi do zasiłku rodzinnego są uprawnione do otrzymania paszportu rodzinnego.



Zdjęcia od góry od dołu: REDPIXEL/stock.adobe.com