Onderwijs

 
Leren voor het leven
 
Leren voor het leven, en dan ook nog een heel leven lang – een basisprincipe waar tegenwoordig eigenlijk niemand omheen kan. Daarvoor is de technische vooruitgang te snel, de halfwaardetijd van kennis te kort, de wereldwijde markt te veelomvattend. Daarom investeert Lingen in onderwijs, en wel voor klein en groot – van kleuterschool tot hogeschool en nog verder.
 
 
Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen

Voor de opvang van peuters, kleuters en schoolkinderen biedt de stad Lingen in 26 dagvoorzieningen en diverse aanbiedingen onder openbare of kerkelijke verantwoordelijkheid. Zowel in de peuterspeelzaal,...


Schoolen

Schoolen

Het aanbod aan scholen voor het algemeen vormend onderwijs in Lingen omvat alle vormen van onderwijs - lager - vmbo - twee gymnasia en een scholengemeenschap. De uitbreiding van de opvang voor de hele...


Studeren

Studeren

Met het instituut voor duaal onderwijs heeft de hogeschool nieuwe wegen ingeslagen bij het combineren van theorie en praktijk. Ook de andere instituten van de faculteit mangagement, cultuur en techniek...


Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Naast de branchegerelateerde opleidingsinstituten “Bildungswerk des Lingener Handwerks e.V.” en “Berufsbildungs- und Technologiezentrum GmbH” zijn er ook nog andere instellingen die voortgezette...


Theaterpedagogisch centrum van de Emsländischen Landschaft e.V 

Theaterpedagogisch centrum van de Emsländischen Landschaft e.V 

TPZ Lingen – hier kun je wat beleven!
Het theaterpedagogisch centrum van de Emsländischen Landschaft e.V. (TPZ) werd 1980 opgericht en is een vakakedemie voor theater, spel, dans, circus en media. De ruimtes van het theaterpedagogisch centrum...




Fotos v.o.n.u.: Headerfoto Stadt Lingen (Ems), Gerd Altmann / pixelio.de, Ines Friedrich / pixelio.de, o.A., Henry Klingberg / pixelio.de, Joujou / pixelio.de, o.A.